Vad är TIG svetsning?

TIG svetsning har med åren blivit mer och mer populärt, då kraven på miljö och kvalitet ökar, och TIG-svetsningen ger ofta en högre kvalitet på arbetet än andra svetsmetoder. Det var i början på 1940-talet som man började utveckla och använda sig av TIG-svetsning. Kraven på kvalitet ökade och behovet av att svetsa i material som aluminium och magnesium kom.

Senare utvecklades även denna svetsmetod för att svetsa i stålmaterial. Produktioner blev mer och mer automatiserade, och med tiden började man specialisera sig på olika material för att öka kvaliteten på arbeten.

En nackdel med TIG-svetsningen är dock att den tar ofta längre tid än andra svetsmetoder som tillexmpel MIG/MAG svetsning. Men för svetsning som kräver ett bra och snyggt utseende så lämpar sig TIG svetsning bäst, då de kräver förhållandevis lite efterarbete mot för andra svetsmetoder.

Hur fungerar TIG-svetsning och när använder man det?

Som tidigare nämnt så lämpar sig TIG-svetsning bäst för lättmetaller som aluminium och magnesium, men även stål. Om du dock vill svetsa i aluminium så måste svetsen ha växelströmsfunktion. Metoden är väldigt användbar när arbeten som utförs ska vara snyggt och noggrant gjort.

Då denna metod av svetsning kräver väldigt lite efterarbete och knappt producerar någon slagg så lämpar den sig väl för tunna material där man vill få en jämn och slät svetsyta. Vid större tjocklek på godset man svetsar så får man räkna med att denna metod tar lite längre tid, men å andra sidan oftast ger ett bättre resultat.

Om du är intresserad av att lära dig mer om TIG-svetsning, eller behöver få ett svetsarbete urfört så kan du besöka wtab.se​​ för mer information.