Vad är TIG svetsning?

TIG svetsning har med åren blivit mer och mer populärt, då kraven på miljö och kvalitet ökar, och TIG-svetsningen ger ofta en högre kvalitet på arbetet än andra svetsmetoder. Det var i början på 1940-talet som man började utveckla och använda sig av TIG-svetsning. Kraven på kvalitet ökade och behovet av att svetsa i material som aluminium och magnesium kom.

Senare utvecklades även denna svetsmetod för att svetsa i stålmaterial. Produktioner blev mer och mer automatiserade, och med tiden började man specialisera sig på olika material för att öka kvaliteten på arbeten.

En nackdel med TIG-svetsningen är dock att den tar ofta längre tid än andra svetsmetoder som tillexmpel MIG/MAG svetsning. Men för svetsning som kräver ett bra och snyggt utseende så lämpar sig TIG svetsning bäst, då de kräver förhållandevis lite efterarbete mot för andra svetsmetoder.

Hur fungerar TIG-svetsning och när använder man det?

Som tidigare nämnt så lämpar sig TIG-svetsning bäst för lättmetaller som aluminium och magnesium, men även stål. Om du dock vill svetsa i aluminium så måste svetsen ha växelströmsfunktion. Metoden är väldigt användbar när arbeten som utförs ska vara snyggt och noggrant gjort.

Då denna metod av svetsning kräver väldigt lite efterarbete och knappt producerar någon slagg så lämpar den sig väl för tunna material där man vill få en jämn och slät svetsyta. Vid större tjocklek på godset man svetsar så får man räkna med att denna metod tar lite längre tid, men å andra sidan oftast ger ett bättre resultat.

Om du är intresserad av att lära dig mer om TIG-svetsning, eller behöver få ett svetsarbete urfört så kan du besöka wtab.se​​ för mer information.

Satsa på en gasdriven spikpistol

En gasdriven spikpistol är ett bra alternativ. En bra gasdriven spikpistol hittar du hos Ergofast. Att spika för hand är inte längre något som görs lika ofta som förr. Det är idag mer vanligt att ha någon form av spikpistol som så att säga sköter jobbet med att spika. Spikpistoler gör jobbet snabbare och mer effektivt. Hos Ergofast finns det bra spikpistoler. De är effektiva, säkra samt ergonomiska. Precis som alla deras handverktyg är MAX gasdrivna spikpistoler ergonomiskt smart utformade. Det innebär att användaren kan använda verktygen under många timmar utan att belasta kroppen. I sortimentet med spikpistoler hos detta företag finns det en hel del att välja på. De har även skruvautomater som kan användas inom arbeten med gipsning.

Smart med en spikpistol som drivs med gas

En bra gasdriven spikpistol är inte fel att satsa på. Spikpistoler är bra då du behöver kunna spika snabbt eller på ställen där det är svårt att komma åt med en vanlig hammare. Ergofast har flera modeller av spikpistoler och alla drivs med tryckluft. De erbjuder ett system som kan arbeta med både 8 och 20 bars tryck. Då de kan arbeta med så högt tryck som 20 bars, så kan verktygen göras mycket mer kompakta. Det gör att de väger mindre samt är smidigare att använda. Hos detta företag finns det mycket mer än bara spikpistoler och de har även en mängd andra bra verktyg. De erbjuder även infästningslösningar samt att de har montage- och installationssystem för el, VVS, ventilation och industri. Besök gärna deras hemsida för att se hela sortimentet samt läsa mer om företaget.

Doseringspumpar för dig med höga krav

Det är alltid viktigt att tänka igenom sin utrustning, sina maskiner och sina verktyg när man driver en verksamhet. På många sätt är det ett arbete som aldrig tar slut. För det kommer hela tiden nya verktyg, maskiner och ny utrustning som kan påverka produktionsförmågan i en verksamhet. Därför ska man verkligen inte underskatta värdet av att göra saker och ting på bästa sätt och vis. Att välja doseringspumpar kan innebära färre omkostnader i längden då det innebär en större precision i doseringen.

Vilket gör att man kan slippa spill, läckage och andra onödiga omkostnader som det innebär att ha en felaktig pump. Man ska helt enkelt se till att tänka igenom vad man använder sig av i sin verksamhet. För det är något som verkligen påverkar mycket mer än vad man kan tro att det ska göra. Att göra saker och ting mer effektivt är trots allt något som verkligen påverkar ens verksamhet på ett positivt sätt. Det gör också att man verkligen kan känna att man har möjligheten att få ut det man vill av sin verksamhet.

Doseringspumpen passar dig perfekt

Driver du en verksamhet med krav på en större precision i vätskan som pumpas kan doseringspumpar vara precis det som passar dig. Det handlar trots allt om att välja ut det alternativet som bäst passar ens egna behov. Framförallt då det gör att man kan vara säker på att man driver verksamheten på bästa möjliga sätt och vis. Där man också minskar onödiga omkostnader på ett effektivt sätt. Vilket trots allt är mycket viktigare än vad man kan tro att det ska vara. För det är väldigt viktigt att se över effektiviteten hos de maskiner man använder sig av.

Behöver du fryslager?

Fryslager, det kan finnas en mängd anledningar till att du har behov av just detta. Många gånger är det olika typer av företag som har behov av fryslager, frysrum eller kylrum. Det kan vara så att du har en restaurang, eller jobbar med livsmedel på andra sätt. Fryslager är även bra för dig som jobbar inom andra sektorer. 

Om du har behov av ett kylrum, anpassat för just din verksamhet, så kan du kontakta Kylpanel AB. De erbjuder kylrum, frysrum och fryslager i olika storlekar. Du kan även få det helt måttanpassat så att det fungerar i dina lokaler. Det helt utan kostnad. Så det innebär att du kan få frysrum som är perfekt för det du jobbar med och för de produkter som du har som måste stå kallt.

Frysrum för din verksamhet

Då Kylpanel AB gör allt från projektering till produktion till att montera kylrum och fryslager, så kan du räkna med bra priser, snabba leveranstider och lösningar som är effektiva. Både privatpersoner och företag kan få hjälp med sina fryslager och kylrum. Utöver detta så ordnar de även väggpaneler, dörrar, portar samt har tillbehör och reservdelar. 

Vill du veta mer om kylrum och frysrum, besök deras hemsida, eller kontakta dem via telefon eller mail. På deras sida finns det även dokument att ladda ner där du kan läsa mer om drift, underhåll, olika policy och mycket mer. Passa även på att läsa om Kylpanel ABs nyheter, inom allt som har med kylrum och fryslager att göra.​